Οραματιζόμαστε και διεκδικούμε,
ένα Καλύτερο Μέλλον !

Οι άνθρωποί μας