Αλεπιζάκης Εμμανουήλ

Στρατιωτικός. Κατάγεται και διαμένει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη. Αγαπά όλα τα θαλάσσια σπορ και την ιππασία. Στόχος του η επαναφορά του πρασίνου στους οικισμούς του δήμου. Επιθυμεί την περαιτέρω βελτίωση των παιδικών χαρών στους οικισμούς.