Αρχοντία Μόραλη

Καθηγήτρια Τουρκικής Φιλολογίας. Σπούδασε στο Δημοκρίτειο πανεπιστήμιο, στο τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών. Αγαπά το διάβασμα. Στόχος της ένας ομορφότερος και πιο πράσινος δήμος για όλους τους πολίτες. Επιθυμεί να αφιερώσει τις δυνάμεις στην βελτίωση των συνθηκών όσων εργάζονται στον πρωτογενή τομέα.