Μπάμπης Σ. (Χαράλαμπος) Μιχαηλίδης

Ελεύθερος Επαγγελματίας. Είναι πτυχιούχος αρχιτέκτονας Τοπίου. Γεννήθηκε και κατοικεί στην Αλεξανδρούπολη με καταγωγή από τους οικισμούς της Αισύμης και της Νέας Χηλής. Ασχολείται 4 χρόνια τώρα με την ανάπτυξη πολιτικών και στρατηγικών με επίκεντρο τον άνθρωπο. Η ύδρευση, η αποχέτευση, τα αντιπλημμυρικά έργα και το περιβάλλον αποτελούν βασικά πεδία της δραστηριότητας του, υποστηρίζοντας την χάραξη βιώσιμων ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών με όρους συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης ώστε η σχεδιαζόμενη παρέμβαση να γίνεται «κτήμα» όλων των πολιτών. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει κατασκευάσει έργα και έχει φέρει χρηματοδοτήσεις ύψους 60.000.000€ βελτιώνοντας και εκσυγχρονίζοντας την πόλη μας. Τα μοντέλα πολιτικής που έχει αναπτύξει, έχουν τύχει σημαντικής αποδοχής από την επιστημονική κοινότητα (θωράκιση αγωγών, τρόποι υδροδότησης και αποχέτευσης λυμάτων, τρόποι επεξεργασίας και μελέτες για επεκτάσεις εργοστασίων για περισσότερη επεξεργασία , επεξεργασία λυματολάσπης για να χρησιμοποιείται ως λίπασμα από τους αγρότες του δήμου) και έχουν δημοσιευθεί σε τοπικά ΜΜΕ. Τα συστήματα που ανέπτυξε υποστηρίζουν την χάραξη πολιτικών κινητοποίησης της κοινωνίας και την υλοποίηση βιώσιμων δράσεων που στηρίζουν συμμετοχικά σχήματα και μπορούν να δημιουργήσουν πολιτισμικό , κοινωνικό και οικονομικό πλούτο που μας αφορά όλους.