Χρυσάνθη Σαριμπεκιαν

Κομμώτρια. Είναι μητέρα ενός τέκνου. Συμμετέχει ενεργά σε σύλλογο με ποντιακούς χορούς. Αγαπά την μουσική και το τραγούδι. Είναι υπέρμαχος της ανιδιοτελούς προσφοράς προς τον συνάνθρωπο της. Στόχος της η συνεχής εξέλιξη τόσο της ιδίας τόσο και των συμπολιτών της.