Δήμητρα Αποστόλου

Ιδιωτικός υπάλληλος. Επικοινωνιακή με πολλές ενασχολήσεις. Στοχεύει στην βελτίωση του τομέα της καθαριότητας και συντήρησης του δήμου.