Ελένη Γερασίδου

Αισθητικός με ειδικότητα το pedicure και την θεραπεία. Έχει εργαστεί πολλά χρόνια σε εμπορικές επιχειρήσεις. Κατάγεται και ζει μόνιμα στην Αλεξανδρούπολη. Είναι εν ενεργεία σύμβουλος της τοπικής κοινότητας Δορικού. Είναι ενεργή εθελοντής και πιστεύει στην ανιδιοτελή προσφορά προς τον συνάνθρωπο της. Στόχος της η περαιτέρω αναβάθμιση της εικόνας της πόλης μέσω του τομέα της καθαριότητας.