Ελίνα Πιστεπολίδου

Νοσηλεύτρια στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και ενεργό μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του Πολυκοινωνικού. Στηρίζει έμπρακτα τον πολιτισμό, τον εθελοντισμό και τον αθλητισμό.