Εσμά Μουσταφά Ογλού

Ελεύθερη επαγγελματίας. Είναι παντρεμένη με ένα τέκνο. Είναι δυναμική και δραστήρια και στηρίζει ενεργά τον εθελοντισμό. Αγαπάει το διάβασμα.