Καλλιόπη Αποζίδου

Συνταξιούχος επιστάτρια σε εργοστάσιο / βιοτεχνία ρούχων. Είναι 73 ετών και διαμένει στην Αισύμη. Έχει σπουδές στην κοπτική-ραπτική. Είναι μέλος του πολιτιστικού συλλόγου της Αισύμης. Αγαπά την πεζοπορία ειδικά στα βουνά. Αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο της στην φροντίδα των ηλικιωμένων του οικισμού. Στόχος της να βοηθήσει ενεργά στην επιστροφή των νέων στην Αισύμη και να αποκτήσει μια νέα πνοή το χωριό!