Μαγδαλινή Μιχαλίτση

Η Μάγδα είναι έγγαμη με 2 παιδιά. Απόφοιτος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικης με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρησεων. Μέλος Δ.Σ. τοπικού συλλόγου με ενεργό ρόλο στην διοργάνωση εκδηλώσεων/δράσεων. Εξαιρετική στην διαχείριση διοικητικών-οικονομικών αρμοδιοτήτων. Αγαπά τους παραδοσιακούς χορούς τον αθλητισμό και κάθε είδους κοινωνική δραστηριότητα. Επίσης έχει ενεργό ρόλο σε δράσεις φιλοζωίας.