Μαίρη (Μαρία) Γκρεκίδου

Σχολική καθαρίστρια. Έχει τρία τέκνα. Υπέρμαχος του εθελοντισμού με πολλαπλές δράσεις τόσο εντός τόσο και εκτός δημοτικών δομών. Έχει προσφέρει εθελοντική βοήθεια στην σίτιση και την ένδυση του πολυκοινωνικού της Αλεξανδρούπολης. Το εθελοντικό της έργο είναι φανερό και σε μικρότερες κοινωνικές ομάδες που βοηθούν πραγματικά τους συνδημότες μας που το έχουν ανάγκη. Στόχος της για την Αλεξανδρούπολη είναι η συνεχής αναβάθμισης των υποδομών, ειδικά των σχολικών.