Στέφανος Καμπανταΐδης

Ιδιωτικός υπάλληλος με πολυετή εμπειρία στον πρωτογενή τομέα. Στόχος του είναι να βοηθήσει να εξελιχθούν οι Φέρρες σε ένα δυνατό πρότυπο ανάπτυξης και πολιτισμού στην τοπική μας περιοχή.