Στέφανος Παπαθανασίου

Εργαζόμενος στον ΤΟΕΒ / αγρότης. Κατάγεται από την Αλεξανδρούπολη και ζει στον Πόρο Φερών. Είναι πτυχιούχος ψυκτικός ΤΕΕ. Αγαπά την φύση και το κυνήγι. Στόχος του η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αγροτών μέσω παρεμβάσεων στο αγροτικό οδικό δίκτυο. Επιθυμεί την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και την διεύρυνση εκπαιδευτικών δράσεων για τα παιδιά.