Ο χάρτης βρίσκεται υπό ενημέρωση…

# φροντίζουμε

#νοικοκυρεύουμε

#διεκδικούμε

#δημιουργούμε

 

έναν πιο όμορφο, πιο φιλικό, πιο λειτουργικό

Δήμο για Όλους!